Ochrana osobních údajů

1. Ing. Luboš Ducháček, Horná Sytová 30, Víchová nad Jizerou 512 41 IČ: 45594406, DIČ: CZ6410291151, dále jen správce osobních údajů, zpracovává v případě odpovědi na dotaz podaný pomocí formuláře na email ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • telefon,
  • email,
  • a adresu.

2. Jméno, příjmení, telefon, email a adresa jsou nutné údaje, které je potřeba zpracovat pro odpověď na dotaz podaný pomocí kontaktního formuláře nebo vyřízení objednávky náhradního dílů. Tyto osobní údaje budou správcem osobních údajů zpracovávány po dobu 6 měsíců.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů, osobní údaje však pro správce osobních údajů mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Mrkev media s.r.o.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.